Onkológia trávenia

Klinika tráviacej onkológie sa zameriava na liečbu nádorov tráviaceho traktu, pažeráka, hepatobiliárneho a pankreatického systému, podporuje klinickú prax klinickým výskumom a školením.Náplňou diagnostiky a liečby je rakovina žalúdka, kolorektálny karcinóm, rakovina pažeráka, rakovina pankreasu, stromálny tumor tráviaceho traktu, neuroendokrinný tumor, tumor žlčových ciest, rakovina pečene a pod. a obhajuje multidisciplinárnu komplexnú liečbu a individuálnu liečbu tumorov tráviaceho systému.

Onkológia trávenia

Lekárska špecialita
Klinika tráviacej onkológie poskytuje pacientom vhodné liečebné metódy v medikamentóznej liečbe, komplexnej liečbe a individualizovanej liečbe rakoviny žalúdka, kolorekta, pažeráka, pankreasu, žlčových nádorov, rakoviny pečene, stromálneho nádoru tráviaceho traktu, neuroendokrinného nádoru a iných nádorov, zlepšenie miery klinického prínosu a kvality života pacientov.Súčasne sa vykonáva endoskopický skríning a diagnostika včasnej rakoviny a endoskopická liečba.Okrem toho je Digestive Oncology založená na klinickom výskume s cieľom preskúmať nové metódy liečby a realizovať multidisciplinárnu spoluprácu.