HIFU ablácia

Ultrazvuk je forma vibračnej vlny.Môže sa neškodne prenášať cez živé tkanivá a to umožňuje využiť na terapeutické účely mimotelový zdroj ultrazvuku.Ak sú ultrazvukové lúče zaostrené a dostatočná ultrazvuková energia sa koncentruje v objeme, zatiaľ čo sa šíria tkanivami, teplota v ohniskovej oblasti sa môže zvýšiť na úroveň, pri ktorej sa nádory varia, čo vedie k ablácii tkaniva.Tento proces prebieha bez akéhokoľvek poškodenia okolitých alebo prekrývajúcich sa tkanív a technika tkanivovej ablácie, ktorá využíva takéto lúče, je zameniteľne známa ako vysoko intenzívny fokusovaný ultrazvuk (HIFU).

HIFU sa používa ako adjuvans k rádioterapii a chemoterapii na liečbu rakoviny od 80. rokov minulého storočia.Účelom hypertermie je zvýšiť teplotu nádoru z 37 ℃ na 42-45 ℃ a udržiavať rovnomerné rozloženie teploty v úzkom terapeutickom rozsahu počas 60 minút.
Výhody
Žiadna anestézia.
Žiadne krvácanie.
Žiadna invazívna trauma.
Základ dennej starostlivosti.

HIFU ablácia