Hrudná onkológia

Klinika hrudnej onkológie sa vyznačuje rakovinou pľúc, malígnym tymómom, mezoteliómom pohrudnice a pod., s bohatými klinickými skúsenosťami, pokročilou koncepciou liečby a štandardizovanou individuálnou diagnostikou a liečbou.Oddelenie sleduje najnovší pokrok medzinárodného výskumu v kombinácii s desaťročiami klinických skúseností s cieľom vytvoriť štandardizovaný a primeraný komplexný liečebný program pre pacientov a je dobrý v internej medicíne a komplexnej liečbe rôznych typov rakoviny pľúc (chemoterapia, cielená medikamentózna terapia) .Štandardizovaná liečba bolesti pri rakovine a paliatívna liečba pri vykonávaní tracheoskopie na diagnostiku a liečbu pľúcnych hmôt.Vykonávame multidisciplinárne konzultácie s hrudnou chirurgiou, rádioterapiou, intervenčným oddelením, tradičnou čínskou medicínou, zobrazovacím oddelením, patologickým oddelením a oddelením nukleárnej medicíny, aby sme pacientom poskytli čo najuznávanejšiu, najpohodlnejšiu a najrozumnejšiu komplexnú diagnostiku a liečbu.

Hrudná onkológia